Historia firmy

Firma Z.P.H. Eko-Top została założona w 1992 r. przez Leonarda Bonka. Czas przemian ustrojowych pozwolił na rozwinięcie swojego biznesu, który skupił się w przemyśle przetwórczym. Od samego początku produkcja opierała się na przetwarzaniu tłuszczy odzwierzęcych, które następnie przekazywano do przedsiębiorstw paszowych, chemicznych czy kosmetycznych.

W 1995 roku postawiono pierwszą halę produkcyjną, w której odbywał się przetop z użyciem maszyn do odwodnienia tłuszczu i odseparowania części stałych od tłuszczy zwierzęcych. Przedsiębiorstwo początkowo korzystało z jednego zestawu ciężarowego i rozwoziło produkt po okolicznych paszowniach.

W ciągu przemian i restrukturyzacji procesu produkcyjnego, przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie unijne w 2008 roku i postawiło nowoczesną halę do przetopu tłuszczy. Dzięki niej otrzymywany towar jest dużo lepszej jakości, o dobrych parametrach fizyczno-chemicznych oraz pozwala na ciągłą kontrolę procesu przetopu.

W 2017 roku zainstalowano 40 tonowe zbiorniki na produkt gotowy, postawiono wiatę do składowania, zakupiono nowe samochody ciężarowe i przeprowadzono szereg działań potwierdzających dobrą jakość produktu zatwierdzoną licznymi certyfikatami.

Do dnia dzisiejszego Eko-Top z Sierosławic dba o najwyższą jakość produktu i poprawia jego parametry oraz rozwija swoje przedsiębiorstwo.